Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Một cách vượt tường lửa dễ làm để đọc và comment trên các báo lề trái

Anh ba sàm hôm nay phàn nàn có nhiều độc giả phản hồi các blog bị các ISP chặn bằng tường lửa nhiều quá khiến khó truy cập. Nếu truy cập bằng các web proxy như Hidemyass hay Pagewash thì lại không comment được.
Hướng dẫn ngắn sau đây sẽ có hữu ích cho công cuộc "phá xiềng xích".

Bước 1. Mở My computer, nhấp chuột phải vào biểu tượng [Network]  hay [My Network Places]

Bước 2. Cửa sổ các kết nối mạng hiện lên như sau, chọn Kết nối muốn chỉnh để vượt tường:


 Bước 3. Cửa sổ kết nối hiện lên, chọn nút lệnh Properties để tuỳ chỉnh thuộc tính

Bước 4.  Cửa sổ thuộc tính hiện lên, chọn loại kết nối TCP/IPv4 hoặc (TCP/IP) và bấm nút lệnh [Properties]
 Bước 5. Đặt lại địa chỉ IP máy chủ phân giải tên miền như sau.

2 địa chỉ này là máy chủ phân giải tên miền của Google.

Xong!!!
______________________

Bằng cách này, khi truy cập vào một website, máy khách sẽ không thèm nhờ máy chủ tên miền của VNPT Viettel hay FPT mà liên hệ với "ông Tây xứ giãy chết có tên gú gồ"  "tìm dùm địa chỉ IP để phục vụ cho blogger xứ thiên đường chúng ta.