Kính báo

   Mình mới chuyển nhà từ nhà cũ yahoo 360 giàu tài sản mà ít công cụ  sang anh gú gồ này cho tiện chưa được một tháng. Mở hàng được một vài bài ngay sau vụ Tàu khuyển cắn cáp nước ta ngày 26/5, mỗi ngày cũng "èo uột" được dăm ba trăm lượt bạn bè thăm viếng. Bỗng nhiên ngày 17/6 nó bị bắn tơi bời, tài sản sạch banh và chủ nó cũng không còn nhận ra nó ở đâu nữa. Không rõ thằng lạ hay quen phá, nhưng mình chắc chắn thủ phạm là giặc.
  Không sao, cuộc sống còn nhiều người tốt. Anh gu gồ này chẳng hạn, mặc dù khoá khoáy anh í cấp chả xịn lắm, kẻ gian mà tài nó bẻ cái một. Nhưng được cái anh í hào phóng, sổ đỏ, sổ hồng cho thoải mái, miễn phí, không cần CMT, passport hay chứng nhận "vô gia cư" nào cả. Mình lại xin miếng đất, cất ngôi nhà mới, tuy chưa khang trang, nhưng cũng có cái để chui ra chui vào tụ họp với bạn bè thể hiện lòng yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Vậy kính báo cùng bà con!!!

Bút danh: hiensgnvn giữ nguyên
Nhà cũ:   http://hiensgnvn.blogspot.com
Nhà mới: http://hiensgvn.blogspot.com