Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Một số hình ảnh ấn tượng trong cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược ngày 24/7
1 nhận xét: